Bli medlem eller motta mer info

Dersom du ønsker å melde deg inn i Råde VA umiddelbart finner du en blankett for dette her.

Du kan også melde deg på vårt nyhetsbrev her for å motta informasjon om prosjektet.

Rammesøknaden er sendt

Rammesøknaden er sendt Råde kommune og de har respondert positivt på mottak av søknaden.

Entreprenører vil bli kontaktet og det inviteres etter hvert til informasjonsmøter. Les mer her

Spørsmål? Kontakt oss i dag

Har du spørsmål om prosjektet eller medlemsskap i foretaket? Ta kontakt med oss på mail eller telefon.

For å motta informasjon fortløpende kan du sende oss en SMS. Send VANN til nr 2012.

Råde VA-Utvikling SA, eller Råde Vann & Avløp som vi bruker til daglig, skal gjennomføre utbygging av vann- og avløpsledningsnett for eiendommer i Råde kommune.

Foretaket planlegger, utarbeider kostnadskalkyler og anbudsunderlag for senere utbygging av vann- og avløpsnettet for eiendommer i Råde kommune.

Alle som eier og/eller fester eiendom og/eller er grunneiere i Råde kommune kan bli medlem av Råde VA-Utvikling SA og plikter samtidig å bli andelseier i foretaket Råde VA-Drift SA. Sistnevnte foretak er stiftet som et Samvirke og vil ved ferdigstillelse overta anlegget vederlagsfritt og drifte det for sine medlemmer.

Administrativ informasjon

Under menyvalget INFORMASJON - Nedlasting av filer - Administrativ informasjon finnes en rekke filer tilgjengelig for nedlasting eller direkte lesing.

Filene er i pdf-format og dersom du ikke får åpnet en slik fil må du installere Adobe Reader.Adobe

Kommende aktiviteter

Ingen hendelser