Bli medlem eller motta mer info

Dersom du ønsker å melde deg inn i Råde VA umiddelbart finner du en blankett for dette her.

Du kan også melde deg på vårt nyhetsbrev her for å motta informasjon om prosjektet.

Rammesøknaden er godkjent

Rammesøknaden er nå godkjent av Råde kommune.

Nå arbeider vi med å få sendt inn søknad om igangsettelse innen august 2019.

Les mer under "Aktuelt".

Spørsmål? Kontakt oss i dag

Har du spørsmål om prosjektet eller medlemsskap i foretaket? Ta kontakt med oss på mail eller telefon.

For å motta informasjon fortløpende kan du sende oss en SMS. Send VANN til nr 2012.

Råde VA-Utvikling SA, eller Råde Vann & Avløp som vi bruker til daglig, skal gjennomføre utbygging av vann- og avløpsledningsnett for eiendommer i Råde kommune.

Foretaket planlegger, utarbeider kostnadskalkyler og anbudsunderlag for senere utbygging av vann- og avløpsnettet for eiendommer i Råde kommune.

Alle som eier og/eller fester eiendom og/eller er grunneiere i Råde kommune kan bli medlem av Råde VA-Utvikling SA og plikter samtidig å bli andelseier i foretaket Råde VA-Drift SA. Sistnevnte foretak er stiftet som et Samvirke og vil ved ferdigstillelse overta anlegget vederlagsfritt og drifte det for sine medlemmer.

Administrativ informasjon

Under menyvalget INFORMASJON - Nedlasting av filer - Administrativ informasjon finnes en rekke filer tilgjengelig for nedlasting eller direkte lesing.

Filene er i pdf-format og dersom du ikke får åpnet en slik fil må du installere Adobe Reader.Adobe

Kommende aktiviteter

Ingen hendelser