Nytt fra prosjektet

Råde VA Utvikling SA er organisert seg slik at det er oppnevnt et styre som gjennomfører utbygging av vann- og avløpsanlegg på vegne av medlemmene. Råde Utvikling SA er et ikke-kommersielt selskap som har til hensikt å bygge ut vann- og avløpsløsning for medlemmene. Medlemmene er eiere og har full råderett over selskapet.

Administrativ informasjon

Under menyvalget INFORMASJON - Nedlasting av filer - Administrativ informasjon finnes en rekke filer tilgjengelig for nedlasting eller direkte lesing.

Filene er i pdf-format og dersom du ikke får åpnet en slik fil må du installere Adobe Reader.Adobe

Kommende aktiviteter

Ingen hendelser