Råde Vann og Avløp Samvirke ble stiftet i høst. Allerede i oktober ble de de første informasjonsmøter avholdt.

Vi har daglig kontakt med ivrige og interesserte hytteeiere for å besvare spørsmål vedrørende prosjektet. Så langt har vi registrerer at de aller fleste har en MEGET positiv innstilling til prosjektet. Ved inngangen til desember var 7 medlemmer innmeldt.

Prosjektorganisasjonen består i dag av styret i Råde VA-Utvikling SA sammen med prosjektledelse/prosjekteringskompetanse fra Norsk Trykkavløp as. Juridisk bistand får vi fra Advokatfirmaet LEX i Fredrikstad, samt nødvendig kompetanse rundt regnskap og revisjon.

Vi ønsker underveis å tilknytte flere medlemmer i styret. Dette vil være en utmerket anledning til å påvirke prosjektets fremdrift. Nye styremedlemmer vil velges på årsmøtet i Råde VA-Utvikling SA.

 

Administrativ informasjon

Under menyvalget INFORMASJON - Nedlasting av filer - Administrativ informasjon finnes en rekke filer tilgjengelig for nedlasting eller direkte lesing.

Filene er i pdf-format og dersom du ikke får åpnet en slik fil må du installere Adobe Reader.Adobe

Kommende aktiviteter

Ingen hendelser