Det har kommet ønske fra flere om å ha befaringer på områdene. Vi imøtekommer disse henvendelsene og har allerede satt opp følgende befaringer:

  • Lørdag 10. januar: Søndre/Nordre Tasken, oppmøte kl. 12.00. Vi møtes ved postkassestativet på Søndre Tasken.
  • Søndag 11. januar: Helgerød, oppmøte kl.12:00. Vi møtes ved bommen, innkjøring Helgerød.
  • Lørdag 17. januar: Oven, oppmøte kl. 12:00. Vi møtes ved butikken.
  • Søndag 18. januar: Oven, oppmøte kl.12:00. Vi møtes ved butikken.

Hensikten med befaringene er å besvare de spørsmål som har dukket opp under og etter informasjonsmøtene, og gå sammen med hytteeierne fra eiendom til eiendom for å se på ledningstraseer og plassering av pumpekummer.

Vi tar også med kartgrunnlag til løsningsforslaget, slik at vi har mulighet til å se valgte traseer for hovedledningsnettet sammen med hytteeierne.

Administrativ informasjon

Under menyvalget INFORMASJON - Nedlasting av filer - Administrativ informasjon finnes en rekke filer tilgjengelig for nedlasting eller direkte lesing.

Filene er i pdf-format og dersom du ikke får åpnet en slik fil må du installere Adobe Reader.Adobe

Kommende aktiviteter

Ingen hendelser