RVA har vært i kontakt med Råde kommune for å få en avklaring på framdriften av handlingsplanen. Kommunen melder at det var ikke innkommet vesentlige innsigelser til handlingsplanen etter siste høring. Vi hadde derfor håpet  at den skulle behandles på kommunestyremøtet 24. september. Beklageligvis er den ikke med på sakslisten (til sakslisten) så vi må smøre oss med tålmodighet.

Neste kommunestyremøte er planlagt 29. oktober, men agendaen er ikke lagt ut ennå. Vi følger derfor med daglig!  

RVA opplever at det er meget stort arbeidspress i kommunen om dagen. Dette kan forklare noe av forsinkelsen i prosessen fra kommunens side. Vi forsøker likevel å få et møte med kommunen første halvdel av oktober for å få avklart hvilke konsekvenser dette får for RVAs planer.  

En gledelig nyhet!

Rammesøknaden om igangsetting er ferdig utformet, men er ikke sendt til kommunen ennå. Grunnen er at vi har fått informasjon om at kommunen planlegger å bygge ut stamrørnett innen 2017. Dette er svært positivt for oss. Vår entreprise og behovet for grunneieravtaler kan da bli noe endret.  Dette vil være meget positivt for våre medlemmer da det kan gi sameiet en redusert kostnad som tilbakeføres til det enkelte medlem.

Vi er på saken og kommer med informasjon fortløpende. 

Administrativ informasjon

Under menyvalget INFORMASJON - Nedlasting av filer - Administrativ informasjon finnes en rekke filer tilgjengelig for nedlasting eller direkte lesing.

Filene er i pdf-format og dersom du ikke får åpnet en slik fil må du installere Adobe Reader.Adobe

Kommende aktiviteter

Ingen hendelser