Styret i sameiet har i slutten av 2015 og oppstarten av 2016 avventet Råde kommunes behandling av Handlingsplanen. Råde kommune har, etter tre høringer, siste høring desember 2015, med svarfrist 15. januar 2016, behandlet "Handlingsplan 2015- 2021 - Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse». Innkomne forslag til endringer var innarbeidet , og handlingsplanen var til behandling i kommunestyret 18 februar 2016.

Etter anbefaling fra møtet i Fast utvalg for miljø og teknikk 28. januar ble Handlingsplanen vedtatt.

Endelig behandling av Handlingsplanen har vært en milepel for oss i Råde VA utvikling, og vi arbeider med å sluttføre avtaler med grunneiere og forberedelser til levering av søknad til Råde kommune.

Vi er fremdeles litt usikre mht Råde kommunes planer rundt Stamrørnettetet som er annonsert, men fortsetter vårt arbeid for å få regulert kommunal vanntilførsel og avløp i vårt nærområde. I følge Fylkesmannen haster det med å få en god løsning som også favner fritidseiendommer.

Styret planlegger å gjennomføre årsmøtet i løpet av juni 2016. Dato og sted er ikke endelig fastsatt.

Administrativ informasjon

Under menyvalget INFORMASJON - Nedlasting av filer - Administrativ informasjon finnes en rekke filer tilgjengelig for nedlasting eller direkte lesing.

Filene er i pdf-format og dersom du ikke får åpnet en slik fil må du installere Adobe Reader.Adobe

Kommende aktiviteter

Ingen hendelser