Råde VA, Utvikling SA avholder årsmøte torsdag 16. juni kl 18:00, adresse for dagen er Oven Leir, Ovenskogen 30.

Innkalling med årsmøtepapirer sendes medlemmene innen en uke før møtet. Forslag til saker til behandling skal meldes inn senest 2 uker før datoen for årsmøtet (dvs 02. juni). Bruk epost: eller .

Valg: Dersom noen medlemmer ønsker å foreslå kandidater til styret, så sendes forslag til en av de to mailadressene nevnt over innen 2. juni 2016.
 
Etter vedtektene skal følgende saker behandles:

  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
  • Styrets årsberetning
  • Regnskap og budsjett
  • Valg: På valg er styreleder, nestleder og styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomite
  • Innkomne saker.

Administrativ informasjon

Under menyvalget INFORMASJON - Nedlasting av filer - Administrativ informasjon finnes en rekke filer tilgjengelig for nedlasting eller direkte lesing.

Filene er i pdf-format og dersom du ikke får åpnet en slik fil må du installere Adobe Reader.Adobe

Kommende aktiviteter

Ingen hendelser