Torsdag 16. juni ble det avholdt årsmøte for medlemmene i Råde VA-Utvikling SA

Antall fremmøtte: 17 medlemmer med stemmerett. 

Først og fremst må vi takke Oven Leir for at vi fikk låne deres fine lokaler til årsmøtet.

 

Følgende representanter fra styret var til stede:

 • Styreleder Øyvind Restrup
 • Nestleder Philip Mustorp
 • Styremedlem Elisabeth Oven
 • Styremedlem Terje Løkkevik

Fra Norsk Trykkavløp stillte:

 • Morten Thømt 
 • Ragnar Aasheim

Referent

 • Per Aspen

 

Styreleder innledet ved å ønske alle velkommen før han gikk igjennom årsrapporten for 2015 samt regnskap og budsjett. Det ble åpnet for spørsmål og svar underveis og salen virket fornøyd i etterkant av møtet. Det styret derimot fikk kritikk for var for dårlig løpende informasjon både på nett og mail til medlemmene.

Vedlagt ligger referater og en del lenker som ble etterspurt av medlemmene. 

 • Årsrapport
 • Protokoll
 • Budsjett
 • Presentasjon

Du kan laste ned alle dokumentene fra årsmøtet her

 

 

   

 

Administrativ informasjon

Under menyvalget INFORMASJON - Nedlasting av filer - Administrativ informasjon finnes en rekke filer tilgjengelig for nedlasting eller direkte lesing.

Filene er i pdf-format og dersom du ikke får åpnet en slik fil må du installere Adobe Reader.Adobe

Kommende aktiviteter

Ingen hendelser