Status september 2016

Kjære hus- og hytteeier i Råde

16. juni 2016 ble det avholdt generalforsamling i Råde VA. Der varslet vi at det var forventet levering av Rammesøknad til Råde kommune i august / september. Arbeid som skulle utføres i forkant av levering av en rammesøknad er tre-delt:

1. Etablering av avtale med alle aktuelle grunneiere.

Styret samarbeider med Norsk Trykkavløp og er snart i mål med alle nødvendige grunneieravtaler. (Det gjenstår noen få avklaringer, men er ikke avgjørende for å sende en rammesøknad til Råde kommune).

 

2. Kartlegging av alle mottakere av nabovarsel og utsendelse. 

Alle mottakere av nabovarsel er registrert, og nabovarsel vil bli sendt elektronisk ihht nedfelte retningslinjer i løpet av et par uker.

 

3. Registrering og inntegning av aktuelle traseer for fremføringer.

Norsk Trykkavløp har registrert alle aktuelle traseer for fremføring. Disse tegnes inn på kart som vedlegges rammesøknaden.

Alt i alt betyr dette at vi er klare for å sende inn rammesøknaden til Råde Kommune i slutten av september. Videre er det viktig å nevne at rammesøknaden deles opp i delområder for å kunne få IG (Igansettingstillatelse) trinnvis. Dette gir en mulighet til å starte opp arbeidene i de områdene som har flest medlemmer og et godt grunnlag for gjennomføring. 

Når søknaden er sendt starter vi arbeidet med å hente inn tilbud fra entreprenører, slik at vi jobber parallellt med kommunens behandling av søknaden. Forhåpentlig vis har vi valgt entreprenør innen kommunen kommer med sitt svar på søknaden. 

Vi forventer at kommunen behandler søknaden før nyttår. 

Dette betyr at når rammetillatelsen foreligger vil også entreprenør være valgt. Går alt som det skal kan vi starte kontrahering og oppstart av entreprisen ved årsskiftet.


mvh
Styret i Råde VA utvikling