Vi har måttet opprette et nytt driftsselskap.

Råde VA-Drift SA er dessverre tvangsavviklet på grunn av en bagatellmessig formalfeil. Årsaken er at det var registrert kun to styremedlemmer i foretaket, mens det i vedtektene er foreskrevet tre styremedlemmer. Foretaksregisteret har sendt melding om dette til feil adresse. Dette har dermed gått under radaren på prosjektledelsen.

Vi beklager dette. Denne glippen vil ikke få noen konsekvenser for prosjektet. All aktivitet og alt utviklingsarbeid er konsentrert i søsterselskapet Råde VA-Utvikling SA. Det har ikke vært noen aktivitet i Råde VA-Drift SA. Foretaket blir satt i funksjon etter at vann- og avløpsanlegget er ferdig utbygd. Inntil dette skjer, vil det ikke være noen aktivitet i foretaket.

På grunn av reglene om fradrag for MVA, vil det likevel være nødvendig å ha et slikt driftsforetak parallelt med utviklingsforetaket. Nedleggelsen får ingen økonomiske eller praktiske konsekvenser for prosjektet.

Et nytt selskap tilsvarende Råde VA-Drift SA er under etablering. Dette har fått navnet: Råde Vann og Avløp Drift SA.

Administrativ informasjon

Under menyvalget INFORMASJON - Nedlasting av filer - Administrativ informasjon finnes en rekke filer tilgjengelig for nedlasting eller direkte lesing.

Filene er i pdf-format og dersom du ikke får åpnet en slik fil må du installere Adobe Reader.Adobe

Kommende aktiviteter

Ingen hendelser