Velkommen til informasjonsmøte. Vi går igjennom framdrift så langt i 2017.

Råde VA samler alle medlemmene for å gå igjennom det som har skjedd i prosjektet så langt. Vi har nå inne rammesøknad hos kommunen og har vært i kontakt med dem flere ganger for å gi utfyllende informasjon. Vi har også vært i kontakt med grunneiere og entreprenører. Styret forventer at det stiller en representant fra entreprenør og leverandør på møtet for å fortelle om sine leveranser.

Møt opp og bli informert.

  • Sted: Trollåsen 4, 1414 Trollåsen
  • Dato: 23. mai
  • Tid: kl 18-20

Styret