Rammesøknaden vår ble godkjent av Fast utvalg for miljø og teknikk i Råde kommune 22. november 2018.

Kommunens "Reviderte hovedplan for vann og avløp 2019 – 2029" ble vedtatt 6. desember 2018. I hovedplanen skal kommunen utvide det kommunale ledningsnettet for vann og avløp flere steder i kommunen, deriblant Oven og Tasken. Dette får positive konsekvenser for vår løsning.

Vi jobber nå med å få alt på plass, slik at vi får sendt inn søknad om igangsetting (IG) i første av flere utbyggingsområder, innen utgangen av august 2019.

Administrativ informasjon

Under menyvalget INFORMASJON - Nedlasting av filer - Administrativ informasjon finnes en rekke filer tilgjengelig for nedlasting eller direkte lesing.

Filene er i pdf-format og dersom du ikke får åpnet en slik fil må du installere Adobe Reader.Adobe

Kommende aktiviteter

Ingen hendelser