Råde VA Utvikling SA hadde ordinært årsmøte torsdag 13. juni.

Her ble det behandlet et forslag om å endre vedtektene slik at det skulle være anledning til å koble flere eiendommer med selvfall til en felles pumpe dersom forholdene var egnet for det, og brukere ønsket det. Endringer i vedtektene ble vedtatt enstemmig. Vedtektene finnes også i utskriftsvennlig format under "Informasjon - Nedlasting av filer".

På årsmøtet ble det også foreslått at medlemmer som tegnet medlemskap nå ikke skulle betale investeringstilskudd før vi hadde fått innvilget IG, og arbeidene kunne påbegynnes.  Dette fikk tilslutning på årsmøtet.

Les ellers protokoll fra årsmøtet, ligger under "Informasjon - Nedlasting av filer".