Råde VA-utvikling SA avholder informasjonsmøte for Nordre Tasken, Søndre Tasken og Helgerød fredag 12. juli 17:00 - 19:00 på Bøndernes hus,  Mosseveien 6 i Råde.

Tinde Infra AS har på vegne av Råde VA utarbeidet og omsøkt rammesøknad for etablering av vann- og trykkavløpsanlegg for området Nordre og Søndre Tasken og Helgerød. Rammesøknaden ble godkjent av Fast utvalg for miljø og teknikk 22. november 2018. 

Revidert Hovedplan vann og avløp ble vedtatt 6.desember 2018 og det ble bestemt at kommunen selv skal bygge deler av hovedledningsnettet som tidligere var planlagt bygd av Råde VA Utvikling. Totalentreprenør er valgt og det vil i løpet av nærmeste fremtid bli søkt igangsettingstillatelse (IG) for anlegget. Det forventes oppstart av arbeidene på Akerskogen/Torkildsrød i løpet av høsten 2019, og for Søndre/Nordre Tasken våren 2020.

Råde VA vil derfor arrangere informasjonsmøte for å informere nærmere om prosjektet. På møtene vil det stille representanter fra styret i Råde VA og Tinde Infra AS.

Presentasjoner med etterfølgende spørsmål og svar avholdes på Bøndernes Hus i Råde, Mosseveien 6:

  • Fredag 12. juli kl. 17.00 – 19.00                      

 Agenda:

  • Råde VA-Utvikling SA.
  • Status, gjennomføring og fremdrift.
  • Teknisk beskrivelse av anlegget.
  • Status Råde kommune.
  • Spørsmål.

Med vennlig hilsen
Råde VA-Utvikling SA

Styret v/Øyvind Restrup

Administrativ informasjon

Under menyvalget INFORMASJON - Nedlasting av filer - Administrativ informasjon finnes en rekke filer tilgjengelig for nedlasting eller direkte lesing.

Filene er i pdf-format og dersom du ikke får åpnet en slik fil må du installere Adobe Reader.Adobe

Kommende aktiviteter

Ingen hendelser