Råde VA-utvikling SA avholder informasjonsmøte for Ovenområdet tirsdag 29.  og onsdag 30. oktober 18:00 - 20:00 på Oven leir.

Tinde Infra AS har på vegne av Råde VA utarbeidet og omsøkt rammesøknad for etablering av et felles privat vann- og trykkavløpsanlegg for Oven og tilstøtende områder. Rammesøknaden ble godkjent av Fast utvalg for miljø og teknikk 22. november 2018.

Råde kommune skal gjennom revidert Hovedplan for vann og avløp 2019-2029 (vedtatt den 6. desember 2018) utvide det kommunale hovedledningsnettet for vann og avløp i flere områder i kommunen. Flere av de vedtatte kommunale anleggene er for tiden under detaljprosjektering.

Råde VA har valgt totalentreprenør for utbygging av privat felles vann- og avløpsanlegg, og det vil i løpet av nærmeste fremtid bli søkt igangsettingstillatelse for anlegget. Det forventes oppstart av arbeidene i løpet av 2020. I den forbindelse er det sendt nabovarsel for prosjektet.

Råde VA vil arrangere informasjonsmøte for å informere nærmere om prosjektet. På møtene vil det stille representanter fra styret i Råde VA, Isoterm og Tinde Infra AS.

Informasjonsmøte med etterfølgende spørsmål og svar avholdes på Oven leir og konferansesenter, Ovenskogen 30, Råde:

  • Tirsdag 29. oktober kl. 18.00 – 20.00
  • Onsdag 30. oktober kl. 18.00 – 20.00

Agenda:

  • Råde VA-Utvikling SA
  • Status, gjennomføring og fremdrift
  • Teknisk beskrivelse av anlegget
  • Isoterm v/Trond Bjørnsen
  • Spørsmål


Med vennlig hilsen Råde VA-Utvikling SA

Øyvind Restrup

Styrets leder Tlf: 90092234

Administrativ informasjon

Under menyvalget INFORMASJON - Nedlasting av filer - Administrativ informasjon finnes en rekke filer tilgjengelig for nedlasting eller direkte lesing.

Filene er i pdf-format og dersom du ikke får åpnet en slik fil må du installere Adobe Reader.Adobe

Kommende aktiviteter

Ingen hendelser