Det var godt fremmøte og stort engasjement blant deltagere på våre to informasjonsmøter for Råde VA Utvikling på Oven Leir 29. og 30. oktober 2019 (va 30 stk begge dager). Deltagerne ble ønsket velkommen av styreleder, Øyvind Restrup som innledende redegjorde for historikk og status.

Entreprenør har planer om å søke IG på Akerskogen / Torkilstad uke 45.

Råde VA Utvikling har knyttet til seg rådgivere gjennom Tinde Infra, som presenterte teknisk løsning, grensesnitt og problematikk rundt mva.

Isoterm presenterte sin løsning for rør og smart løsning som reduserer strømforbruk til det minimale, og gevinsten av å benytte ohmsk kabel fremfor selvregulerende varmekabel. Risiko for feil er mindre, og estimert levetid veldig mye lengre.

Det er frustrasjon blant beboere og hytteeiere fordi det er to tilbydere som ønsker å bygge vann og avløp i Oven-området. Råde VA utvikling fikk innvilget rammesøknad november 2018.  Råde VA Utvikling har ferdigforhandlet avtale med entreprenør som vil søke om IG så snart nødvendige grunneieravtaler er på plass. Det er ikke lett for hytteeiere å se forskjell på de løsninger som er planlagt levert, og det gjør det vanskelig for hytteeiere og beboere å velge sin leverandør.

Råde VA Utvikling er et sameie som eies og driftes av medlemmene. Sameiet ble opprettet i 2014 av hytteeiere som ville gjøre noe med vann og avløp i Råde-området.  Det er opprettet et eget driftsselskap som skal overta anlegget når det settes i drift. Driftsselskapet skal eies av medlemmene og generalforsamlingen er øverste organ som tar alle viktige beslutninger.

Løsningen bygges som trykkavløp med egen pumpe til hver eiendom, men det er åpnet for at de som ønsker det kan gå sammen om en felles pumpe med selvfall fra flere hytter. Trykkavløp med Isoterm rør benyttes for enkel fremføring, og for å unngå store inngrep i naturen.

Det ble diskutert litt rundt mva-problematikken, og Råde VA Utvikling henviste til en uttalelse fra skattemyndighetene rundt dette som ble lovet distribuert til deltakere som la igjen mailadresse.

Link til BFU, (Bindende Forhåndsuttalelse) fra skattemyndighetene 26.11.2007:

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/bfu/avgiftsberegningen-nar-vann--og-avlopsselskap-organisert-som-andelslag-legger-stikkledninger-for-abonnenteneandelseierne/

Råde VA Utvikling hadde et møte med Oven VA i september, men fant det vanskelig å lage en felles løsning på daværende tidspunkt. Råde VA Utvikling arbeider videre med entreprenør for å lage detaljplaner for å søke om IG i området. Råde VA Utvikling planlegger sin fremdrift slik at anlegget er ferdig slik at anlegget kan tas i bruk når kommunen er klar til å levere vann og ta i mot avløp.

Presentasjon fra møtene ligger under «Informasjon/Nedlasting av Filer/Presentrasjoner/Informasjonsmøter», eller klikk her.

Administrativ informasjon

Under menyvalget INFORMASJON - Nedlasting av filer - Administrativ informasjon finnes en rekke filer tilgjengelig for nedlasting eller direkte lesing.

Filene er i pdf-format og dersom du ikke får åpnet en slik fil må du installere Adobe Reader.Adobe

Kommende aktiviteter

Ingen hendelser