Råde VA utvikling fikk etter behandling i Råde kommune 22.06.20 godkjent søknad om igangsetting, Byggetillatelse – Trykkavløpsanlegg - Akerskogen. Etter flere år med arbeid og planlegging mottok vi et positivt svar fra fra Råde kommune tirsdag 22. juni: Søknad om igangsetting var godkjent.  
Råde VA Utvikling skal nå begynne å bygge det planlagte VA-anlegget på Akerskogen /Torkildstad, men sommerferien har  begynt for de fleste, og det vil ikke bli oppstart før den er over. Det planlegges for oppstart i dette området i august 2020. 
 
Det arbeides samtidig for å komme i gang også for områdene Oven og Tasken/Helgerød, og anlegget skal være ferdig når kommunen kan levere vann og ta imot avløp.
 
Mvh
Styret Råde VA Utvikling

Administrativ informasjon

Under menyvalget INFORMASJON - Nedlasting av filer - Administrativ informasjon finnes en rekke filer tilgjengelig for nedlasting eller direkte lesing.

Filene er i pdf-format og dersom du ikke får åpnet en slik fil må du installere Adobe Reader.Adobe

Kommende aktiviteter

Ingen hendelser