Nytt fra prosjektet

Styret i sameiet har i slutten av 2015 og oppstarten av 2016 avventet Råde kommunes behandling av Handlingsplanen. Råde kommune har, etter tre høringer, siste høring desember 2015, med svarfrist 15. januar 2016, behandlet "Handlingsplan 2015- 2021 - Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse». Innkomne forslag til endringer var innarbeidet , og handlingsplanen var til behandling i kommunestyret 18 februar 2016.

RVA har vært i kontakt med Råde kommune for å få en avklaring på framdriften av handlingsplanen. Kommunen melder at det var ikke innkommet vesentlige innsigelser til handlingsplanen etter siste høring. Vi hadde derfor håpet  at den skulle behandles på kommunestyremøtet 24. september. Beklageligvis er den ikke med på sakslisten (til sakslisten) så vi må smøre oss med tålmodighet.

Hvordan er Råde Vann og Avløp organisert?

RVA er en medlemsorganisasjon hvor alle som eier og/eller fester eiendom i RVAs utbyggingsområder kan bli medlem. Grunneiere kan også være medlemmer. 

Administrativ informasjon

Under menyvalget INFORMASJON - Nedlasting av filer - Administrativ informasjon finnes en rekke filer tilgjengelig for nedlasting eller direkte lesing.

Filene er i pdf-format og dersom du ikke får åpnet en slik fil må du installere Adobe Reader.Adobe

Kommende aktiviteter

Ingen hendelser