Råde Vann & Avløp ble stiftet 22. september 2014 og er et ikke-kommersielt foretak som eies av medlemmene. Foretaket skal gjennomføre utbygging av vann- og avløpsledningsnett for eiendommer i Råde kommune.

Foretaket har ikke et økonomisk formål og vil etter utbygging overføre vann- og avløpsledningsnettet til Råde VA-Drift som skal benytte anlegget til levering av VA-tjenester til sine medlemmer.

Andelslaget leverer helårsvann og trykkavløpsanlegg. Det blir pumpekum på hver enkelt eiendom. Materiell fra pumpekum til yttervegg og innvendige installasjoner leveres ikke av andelslaget, men vi er behjelpelig med utarbeidelse av forslag til rimelige og gode løsninger.

Investeringstilskuddet er kr. 250.000,- pr. eiendom (garantert til 15. februar 2015), utbygging i regi av andelslaget har MVA-fritak som i praksis gir "25 % rabatt". Utbygging kan starte når andelslaget har passert 80 medlemmer, oppstart var beregnet til august 2015, men på grunn av lang behandlingstid av handlingsplan, rammesøknad og ny kommunal hovedplan, er tidspunkt for oppstart blitt forskjøvet. Vi forventer oppstart høsten 2019 / våren 2020.

Se ellers vedtektene for hva som er medlemmenes plikter.

 

Administrativ informasjon

Under menyvalget INFORMASJON - Nedlasting av filer - Administrativ informasjon finnes en rekke filer tilgjengelig for nedlasting eller direkte lesing.

Filene er i pdf-format og dersom du ikke får åpnet en slik fil må du installere Adobe Reader.Adobe

Kommende aktiviteter

Ingen hendelser