I Råde kommune er det over 1000 fritidsboliger som har egne vann- og avløpsløsninger. Disse er av variende kvalitet fra overrislingsanlegg til frostfrie septikanlegg. Råde Vann & Avløp jobber for at alle hytter i kommunen skal kunne bli tilknyttet helårs kommunalt vann- og avløpsnett.

Oven og Tasken er de to prioriterte områdene for 2015. I disse to områdene er det over 250 hytter som har mulighet for å knytte seg til helårs vann og avløp.

 

Administrativ informasjon

Under menyvalget INFORMASJON - Nedlasting av filer - Administrativ informasjon finnes en rekke filer tilgjengelig for nedlasting eller direkte lesing.

Filene er i pdf-format og dersom du ikke får åpnet en slik fil må du installere Adobe Reader.Adobe

Kommende aktiviteter

Ingen hendelser