I Råde kommune er det over 1000 fritidsboliger som har egne vann- og avløpsløsninger. Disse er av variende kvalitet fra overrislingsanlegg til frostfrie septikanlegg. Råde Vann & Avløp jobber for at alle hytter i kommunen skal kunne bli tilknyttet helårs kommunalt vann- og avløpsnett.

Oven og Tasken er de to prioriterte områdene for 2015. I disse to områdene er det over 250 hytter som har mulighet for å knytte seg til helårs vann og avløp.