Råde VA-Utvikling SA, eller Råde Vann & Avløp som vi bruker til daglig, skal gjennomføre utbygging av vann- og avløpsledningsnett for eiendommer i Råde kommune.

Foretaket planlegger, utarbeider kostnadskalkyler og anbudsunderlag for senere utbygging av vann- og avløpsnettet for eiendommer i Råde kommune.

Alle som eier og/eller fester eiendom og/eller er grunneiere i Råde kommune kan bli medlem av Råde VA-Utvikling SA og plikter samtidig å bli andelseier i foretaket Råde VA-Drift SA. Sistnevnte foretak er stiftet som et Samvirke og vil ved ferdigstillelse overta anlegget vederlagsfritt og drifte det for sine medlemmer.